Pokyny pro provoz

Pokyny pro provoz čističky odpadních vod EO 4-20

VOLEJTE ZDARMA

NA NAŠI ZELENOU LINKU

800 13 11 13 

napište poptávku: POPTÁVKA (KLIK)

Při provozu klade čistička odpadních vod na provozovatele minimální nároky.
  • zcela postačí občas sluchem, případně hmatem zkontrolovat funkci dmychadla,
  • vizuálně funkci provzdušňování a mamutového čerpadla
  • cca 2x za rok odčerpat přebytečný kal z čističky odpadních vod
  • tento sta­bilizovaný kal lze s výhodou použít pro kompostování, případně pro jiné zemědělské využití, nebo jej lze zneškodnit na kterékoliv městské čistírně odpadních vod.
    Čistírna odpadních vod Základní povinností provozovatele a obsluhy čističky odpadních vod je zajištění řádného a bezporuchového provozu s optimálním čistícím efektem a dlouhodobé životnosti všech zařízení při dodržení bezpečnostních předpisů.
     Pro úklid domácnosti a sanitárního zařízení nepoužívat přípravky s dezinfekční přísadou (tj. přípravky, které likvidují bakterie).
Tyto přípravky likvidují i bakterie v ČOV potřebné pro její účinný provoz.
 
     Podrobné pokyny pro provoz čističky odpadních jsou uvedeny v provozním řádu čističky odpadních vod.

Pokyny pro provoz čističky odpadních vod EO 35-125

     Při provozu čističky odpadních vod jsou minimální nároky na obsluhu. Provoz čističky je plně automatický a nevyžaduje denní obsluhu.
     Základní nastavení množství tlakového vzduchu pro provzdušňovací elementy a mamutku je provedeno při montáži čističky odpadních vod. V případě zvýšeného výskytu plovoucích nečistot na hladině dosazovací nádrže (i přes provádění pravidelného odkalování čističky odpadních vod) je potřebné zvýšit množství tlakového vzduchu pro mamutku. Regulace se provádí ventily na rozvaděči vzduchového potrubí.
 
     Pro úklid domácnosti a sanitárního zařízení nepoužívat přípravky s dezinfekční přísadou (tj. přípravky, které likvidují bakterie).
Tyto přípravky likvidují i bakterie v čističce odpadních vod potřebné pro její účinný provoz.
 
     Podrobné pokyny pro provoz čističky odpadních jsou uvedeny v provozním řádu čističky odpadních vod.

Čističky odpadních vod, které vyrábíme jsou:

 

Válcové čističky odpadních vod pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

Hranaté čističky odpadních vod pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

 

Čistička odpadních vod | Popis čističky | Funkce čističky | Materiálové provedení| Podmínky pro instalaci | Pokyny pro provoz| Objednávka | Ceník čistirna odpadních vod