Certifikáty

 Zlatý certifikát

Zlatý certifikát pro integrovaný systém řízení

 

Zlatý certifikát pro integrovaný systém řízení:

QMS - ČSN EN ISO 9001:2016

EMS - ČSN EN ISO 14001:2016

SM BOZP - ČSN OHSAS 18001:2008

 Certifikát                     

 CQS 2063/2018

 ČSN EN ISO  9001:2009

 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. byl prověřen a shledán v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016.

 Certifikát

 CQS 54/2018

 ČSN EN ISO 14001:2005

 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. byl prověřen a shledán v souladu s požadavky ČSN EN ISO 14001:2016.

 Certifikát

 CQS 55/2018

 ČSN OHSAS 18001:2008

 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. byl prověřen a shledán v souladu s požadavky ČSN  OHSAS 18001:2008.

Certifikát 204/C5a/2016/090-035524 Plastové nádrže hranaté, podzemní
Certifikát 204/C5a/2016/090-035528 Plastové nádrže hranaté, nadzemní
Certifikát 204/C5a/2016/090-035526 Plastové nádrže kruhové, podzemní
Certifikát 204/C5a/2016/090-035530 Plastové nádrže kruhové, nadzemní
Certifikát AO 202/C5/2016/reg. č.: B-40-00331-16 Biologické čistírny odpadních vod
Certifikát E-030-00642-08-rev. 1 Biologické čistírny odpadních vod 4-50 EO
Certifikát E-030-00642-08-rev. 2 Biologické čistírny odpadních vod 4-50 EO