VZE125

   Čistička odpadních vod je hranatá, vyrobená z polypropylenu, určená k čištění odpadních vod od zdrojů znečištění velikosti 100 až 125 ekvivalentních obyvatel. Čistička je určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.

Parametr
Jednotka
Hodnota
Kapacita EO
 -
100 - 125
Denní průtok vody
m3/den
18,75
Délka nádrže čistírny
m
5,16
Výška nádrže čistírny
m
3,28
Šířka nádrže čistírny
m
3,00
Celkový objem čistírny
m3
50,77
Hmotnost čistírny
kg
2530
Denní zatížení BSK5
kg/den
7,5
Dmychadlo
typ
rotační
bezmazé
Hlučnost dmychadla
dB
<67,4
Výkon dmychadla
m3/hod
26,0
Napájecí napětí
V
400
-3 fáze
Příkon el. energie
W
1,1
Spotřeba el.energie
kWh/den
 26,4

Čistička odpadních vod | Popis čističky | Funkce čističky | Materiálové provedení | Podmínky pro instalaci | Pokyny pro provoz | Objednávka | Ceník čistirna odpadních vod

Čističky odpadních vod, které vyrábíme jsou:

 

Válcové čističky odpadních vod pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

Hranaté čističky odpadních vod pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada: