Funkce čističky odpadních vod

ZAVOLEJTE NÁM ZDARMA NA NAŠI ZELENOU LINKU

800 13 11 13

napište poptávku: POPTÁVKA (KLIK)

Funkce čističky odpadních vod pro EO 1 - 20

 • Splašková odpadní voda z objektu natéká do čističky odpadních vod přívodním potrubím přes separátor shrabků do sedimentační nádrže čističky
 • V sedimentační nádrži čističky odpadních vod pomocí norné stěny dochází k zachycení a akumulaci plovoucích a usaditelných látek
 • Předčištěná odpadní voda ze sedimentační nádrže přepadá do aktivační nádrže
 • V aktivační nádrži při intenzivním míchání a provzdušnění dochází k biologickému čištění odpadní vody mikroorganizmy ve formě tzv. aktivního kalu
 • Činností těchto mikroorganizmů dochází k odstranění znečišťujících látek z odpadní vody při současné spotřebě kyslíku a nárůstu hmoty aktivního kalu
 • Směs aktivního kalu a odpadní vody natéká do dosazovací nádrže
 • V dosazovací nádrži dochází k odsazení kalu u dna nádrže a vyčištěná od­padní voda odtéká odtokovým zařízením do odtokového potrubí
 • Před potrubím odtoku je přelivný žlab pro zachycení plovoucích nečistot na hladině
 • Aktivní kal sedimentující ve spodní části dosazovací nádrže je průběžně odčerpáván mamutkou zpět do nádrže

Schéma funkce čističky odpadních vod pro EO 1 - 20

 

Schéma funkce válcové čističky odpadních vod pro EO 0-20

 1. Přítok odpadních vod
 2. Separátor shrabků
 3. Sedimentační nádrž
 4. Aktivační nádrž
 5. Dosazovací nádrž
 6. Přelivný žlab
 7. Odtokové potrubí
 8. Dmychadlo

 

Funkce čističky odpadních vod pro EO 35 - 125

 • Nátokovým potrubím do sedimentační nádrže natéká odpadní voda
 • Vnější nádrž je vyrobena ze stěnových prvků polypropylenu
 • Vnější nádrž je uvnitř rozdělena stěnou na sedimentační prostor (sedimentační nádrž) –sedimentační stupeň čištění (mechanický). Norná stěna zachycuje plovoucí nečistoty
 • Ve vnější nádrži je vložena osmiboká nádrž s dolní jehlanovou částí – dosazovací nádrž
 • dosazovací nádrži je kalový mrak, vratný kal je odváděn pomocí mamutky(poháněná vzduchem dmychadla)
 • Prostor mezi dosazovací a sedimentační nádrží je aktivační nádržbiologický stupeň čištění
 • Provzdušňování v aktivační nádrži je zajištěno pomocí bezmazého dmychadla a jemnobublinných aeračních elementů s pružnou membránou
 • Odtok vyčištěné odpadní vody zajištěn přelivným žlabem a odtokovým potrubím
 • Případný plastový nástavec na čistírnu odpadních vod je dodáván samostatně dle objednávky
 • Případný plastový nástavec na čistírnu odpadních vod je dodáván včetně pochůzného víka z polypropylenu

 

 

Schéma funkce čističky odpadních vod pro EO 35 - 125

 

Schéma funkce válcové čističky odpadních vod pro EO 35-125

 1. Přítok odpadních vod
 2. Separátor shrabků
 3. Sedimentační nádrž
 4. Aktivační nádrž
 5. Dosazovací nádrž
 6. Přelivný žlab
 7. Odtokové potrubí
 8. Dmychadlo

 

Čistička odpadních vod | Popis čističky | Funkce čističky | Materiálové provedení| Podmínky pro instalaci | Pokyny pro provoz| Objednávka | Ceník čistirna odpadních vod