Materiálové provedení čističky odpadních vod

   

VOLEJTE ZDARMA

800 13 11 13 

napište poptávku: POPTÁVKA (KLIK)

  Veškeré komponenty (nádrž, vestavba, potrubí kalu, vzduchu a vody, příchytky) jsou vyrobeny z polypropylenu, přívodní hadice vzdu­chu k jednotlivým přívodům jsou tlakové do 10 bar z polyethylenu, u ČOV VZE 35-125 potrubí vzduchu také z polypropylenu.
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

Čistička odpadních vod kromě dmychadla neobsahuje žádný elektrický spotřebič a žádnou pohyblivou součást. Z toho důvodu a vzhledem k použi­tým materiálům jsou náklady na provoz a údržbu čističky odpadních vod velmi nízké.

Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace
Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace

Čističky odpadních vod, které vyrábíme jsou:

 

Válcové čističky odpadních vod pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

Hranaté čističky odpadních vod pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

 

Čistička odpadních vod | Popis čističky | Funkce čističky | Materiálové provedení| Podmínky pro instalaci | Pokyny pro provoz| Objednávka | Ceník čistirna odpadních vod