VZE75

   Čistička odpadních vod je hranatá, vyrobená z polypropylenu, určená k čištění odpadních vod od zdrojů znečištění velikosti 50 až 75 ekvivalentních obyvatel. Čistička je určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.

Parametr Jednotka Hodnota
Kapacita EO  -

50 - 75

Denní průtok vody m3/den 11,25
Délka nádrže čistírny m

4,16

Výška nádrže čistírny m 3,0
Šířka nádrže čistírny m 3,08
Celkový objem čistírny m3 38,43
Hmotnost čistírny kg 1880
Denní zatížení BSK5 kg/den 4,5
Dmychadlo typ

rotační
bezmazé

Hlučnost dmychadla dB <65
Výkon dmychadla m3/hod 19,0
Napájecí napětí V 400
-3 fáze
Příkon el. energie W 0,75
Spotřeba el.energie kWh/den 18,0

Čistička odpadních vod | Popis čističky | Funkce čističky | Materiálové provedení | Podmínky pro instalaci | Pokyny pro provoz | Objednávka | Ceník čistirna odpadních vod

Čističky odpadních vod, které vyrábíme jsou:

 

Válcové čističky odpadních vod pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

Hranaté čističky odpadních vod pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada: