Kontakty

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

ČOV | Popis ČOV | Funkce ČOV | Materiálové provedení ČOV | Podmínky pro instalaci ČOV| Pokyny pro provoz ČOV | Objednávka ČOV | Ceník čistirna odpadních vod

 

 

Jiří Krňák

vedoucí obchodně-

výrobního úseku

725 073 545

jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

 

Veronika Pešková

 

601 567 726 veronika.peskova(at)ekomonitor.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Volejte ZDARMA 800 13 11 13, volejte na 724 758 459 (běžná cena mobilního operátora)
Doporučujeme poptat cenu, máme certifikované výrobky, slušné ceny a opravdu se budeme snažit Vám vyhovět.

POPTÁVKA
provoz | Objednávka | Ceník čistirna odpadních vod

Informace o firmě

Provádíme sanace zemin a vod, odstranění staré ekologické zátěže, sanace skládek, monitoring, průzkumné práce, realizujeme úpravny vody, vodovody, kanalizace. Zhotovíme analýzy rizik, posudky EIA. Vyrábíme čistírny odpadních vod, odlučovače, nádrže, filtry. Pořádáme konference, vydáváme odborné publikace

Dále zpracováváme ekologické audity, optimalizační studie, provádíme také hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum, průzkumné práce, vyhledáme a zhotovíme nové zdroje vody. Další výrobky plastikářské dílny: jímky, lapáky tuku, septiky, vodoměrné šachty, filtry zemní, biofiltry, vzduchové filtry, čiřiče vody.

zobrazit více informací o firmě

 

Další výrobky

Další služby