Čistírna odpadních vod EO 75

Postup osazování ČOV 75 EO pod hladinu podzemní vody.