Biologický dočišťovací filtr BDF

Biologický dočišťovací filtr jako druhý stupeň čištění splaškových odpadních z méně zatížených objektů rodinných domů, rekreačních zařízení, malých penzionů apod. Biologický dočišťovací filtr se standartně osazuje do země a to za čistírnu odpadních vod nebo septik.

Biologický dočišťovací filtr je sestaven z plastových prvků: plastové kruhové nádrže s odnímatelným víkem eventuelně nástavcem, z přítokového a odtokového potrubí, speciální filtrační náplně.

Přítokovým potrubím natéká přečištěná odpadní voda do dolního prostoru válcové nádrže, stoupá přes jednotlivé vrstvy filtračních náplní a odtéká z filtru odtokovým potrubím.
Ve střední části nádrže je uložena filtrační vrstva, která je tvořena soustavou filtračních rohoží s různým účinným povrchem na kterém se tvoří biomasa, jež přispívá k procesu čištění.

Výhody

  • minimální nároky na prostor
  • náhrada za pískový filtr
  • snadná rychlá instalace
  • minimální náklady na provoz
  • trvalý i přerušovaný provoz
  • jednoduchá obsluha, snadná údržba

 

Filtrační náplň biologického dočišťovacího filtru je tvořena více vrstvami filtračních rohoží s různým účinným povrchem a průchodností, čímž je zajištěno zachycení i těch nejjemnějších částic.

 

Označení Průměr Výška Výška nástavce Výška přítoku Potrubí přítoku Výška odtoku Potrubí odtoku
    H H7 H1 DN H2 DN2
  mm mm cm mm mm mm mm
BDF 4 EO 600 1300 dle potřeby 80 100 1005 100
BDF 8 EO 880 1300 dle potřeby 110 125 1060 125
BDF 12 EO 1000 1370 dle potřeby 130 125 1100 125
BDF 20 EO 1000 1950 dle potřeby 130 150 1620 150

  

Stavební připravenost a podmínky pro uložení

pro bližší informace nás kontaktujte

Pro správnou funkci BDF je třeba zajistit uložení BDF za ČOV nebo septik tak, aby bylo zajištěno trvalé zaplavení všech filtračních vrstev BDF. Výška odtokového potrubí z BDF musí být v nižší úrovni než výška odtokového potrubí z ČOV (septiku) za který je BDF instalován.

Provoz a údržba

Jednou za 3 – 6 měsíců provést oplach filtračních náplní a odkalení kalového prostoru filtru.

Charakter a činnost

Filtrační náplň biologického dočišťovacího filtru BDF je tvořena více vrstvami filtračních rohoží s různým účinným povrchem a průchodností, čímž je zajištěno zachycení i těch nejjemnějších částic.