Jak stanovit výši nástavce na ČOV?

Hloubka osazení čistírny do terénu je dána hloubkou uložení kanalizace, pro dorovnání terénu je k čistírně samostatně dodáván plastový nástavec s pochůzným krytem.

Hloubka osazení čistírny do terénu je dána hloubkou uložení kanalizace, pro dorovnání terénu je k čistírně samostatně dodáván plastový nástavec s pochůzným krytem.

Výška nástavce se určí tak, že se v místě instalace ČOV změří spodní hrana nátokového potrubí k terénu, změřenému údaji přičteme 5 cm(převýšení nad terén) a odečteme 25 cm (hloubku uložení přítokového potrubí do čistírny).

Příklad:

  • spodní hrana kanalizace 70 cm
  • výška nástavce je 50 cm (70 cm – 20 cm)
Nákres viz stavební připravenost.