Domaci

Čističky pro EO 04-20

Čistička odpadních vod

1 až 4 ekvivalentní obyvatele

válcová z polypropylenu

určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.
Čistička odpadních vod

4 až 8 ekvivalentní obyvatele

válcová z polypropylenu

určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.
Čistička odpadních vod

8 až 12 ekvivalentní obyvatele

válcová z polypropylenu

určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.
Čistička odpadních vod

12 až 20 ekvivalentní obyvatele

válcová z polypropylenu

určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.